(GESLOTEN) Coördinator Perspectief op Werk

Opdrachtgever Gemeente Venlo
Locatie Venlo
Uren 16
Duur opdracht Van 20-1 tot 20-7
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 29 december 2020

Opdrachtomschrijving

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg en Perspectief op Werk

Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven en samenwerken. Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg werken de gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), UWV, Sw-bedrijven (NLW, WAA, Intos) intensief samen met werkgevers en sociale partners.

In februari 2019 heeft het ministerie van SZW de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een regionale ‘doe-agenda’ Perspectief op Werk op te stellen. Een aanpak om met snelle, gecoördineerde actie en samenwerking meer mensen perspectief op duurzaam werk te bieden.

In de regio is met de partners het actieplan Perspectief op Werk opgesteld. Het plan is opgesteld aan de hand van 4 pijlers, binnen deze pijlers vinden diverse activiteiten plaats, of moeten nog verder ontwikkeld worden:

 • Werkfitte kandidaten aanbieden
 • Een werkplek aanbieden
 • Matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding
 • Scholing als onderdeel van begeleiding

De ambities die benoemd zijn in de regionale agenda vragen om werkzaamheden die de reguliere dienstverlening te boven gaan. Hiervoor is extra coördinerend en organiserend vermogen nodig. Er is op verschillende vlakken afstemming nodig tussen gemeenten, UWV, werkgevers en andere partners in de regio t.a.v. de binnen de vier pijlers aangedragen activiteiten. Om van Perspectief op Werk en de regionale ‘doe-agenda’ een succes te maken is dus een aanspreekpunt, coördinatie en organiserend vermogen nodig.

Voor de uiteindelijke toelating van projecten/activiteiten wordt nog een wegingskader uitgewerkt.

Gezocht: een coördinator Perspectief op Werk

Het betreft een inspirerende opdracht in een dynamisch werkveld en in een boeiend netwerk.

Om uitvoering te geven aan de doe-agenda zoeken wij een aanpakker en doorpakker, iemand die de regionale samenwerking versterkt en aanjaagt.

Je gaat aan de slag met:

 • Coördineren, aanjagen en uitvoeren van het plan Perspectief op Werk in Noord-Limburg. De focus ligt, binnen de pijlers, op het creëren van een breed draagvlak voor alle voor POW aangedragen projecten en activiteiten bij alle aangesloten partners en het bereiken van daadwerkelijke resultaten voor werkgevers en werkzoekenden.
 • Ervoor zorgen dat de activiteiten in het plan tot daadwerkelijke uitvoering komen. Mogelijke belemmeringen worden tijdig geconstateerd en hierbij wordt ondersteunt in de oplossing, of indien nodig geëscaleerd.
 • Het verbinden en het bevorderen van de integraliteit tussen de verschillende projecten en maakt hierbij gebruik van aanwezige kennis en competenties in de netwerksamenwerking.
  Het bewaken van financiën (centrumgemeente Venlo is beheerder van het budget, samen met LWV) en draagt bij aan het zo transparant mogelijk maken van genoemde projecten en activiteiten met bijbehorende resultaten en bijbehorende inzet van middelen.
 • Je schakelt tussen uitvoerend-, beleids- en managementniveau en legt hiertussen de verbindingen.
 • Verzorgen van (deel)rapportages.

Kandidaatomschrijving

Je bent ambitieus, een doorzetter en resultaatgericht. Je weet mensen in beweging te brengen en vooral te krijgen. Je hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en kan hierin verbindend samenwerken.

Wat wij vragen:

 • Ervaring als projectleider
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • 12 -16 uur per week inzetbaar
 • Relevante kennis van de arbeidsmarkt
 • Iemand die partijen kan verbinden en kan aanjagen
 • Een aanpakker

Interviewplanning

Gemeente Venlo nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 13 januari 2021.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring