Coördinator Juridische Zaken en Beleid VTH

Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer
Locatie Zoetermeer
Uren 32-36
Duur opdracht zsm voor 12 maanden
Tarief 90-120
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 7 januari 2022

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De afdeling bestaat uit twee teams:
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH).
Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juridische zaken en Beleid.
We zoeken voor het laatste cluster een coördinator.

Opdracht
Als coördinator van het cluster Beleid en Juridische Zaken ben je:
– De verbindende schakel tussen de teammanager en jouw medewerkers;
– Sparringpartner voor de collega’s die zich bezighouden met juridische advisering;
– Verantwoordelijkheden voor de werkverdeling, de inzet van medewerkers, het voeren Op-Koers gesprekken (functioneren en beoordeling) en de ontwikkeling binnen het cluster;
– In voorkomende gevallen (senior) adviseur bij het adviseren van management en bestuur over gevoelige dossiers en het toelichten van soms zeer complexe materie;
– Voorzitter van diverse cluster- en werkoverleggen en verantwoordelijk voor clusteroverschrijdende projecten (bijvoorbeeld ihkv de Omgevingswet).

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het gebied van vergunningverlening en handhaving binnen het fysieke domein in de afgelopen 10 jaar;
3. Uurtarief gemaximeerd op € 120,00 inclusief reiskosten woon-werk en binnen Zoetermeer, exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde wo master opleiding in juridische richting (15 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het rechtsgebied handhaving binnen het omgevingsrecht in de afgelopen 7 jaar (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist op het deelgebied bijzondere wetten / openbare orde en veiligheidsrecht in de afgelopen 7 jaar (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator / leidinggevende aan juridisch professionals in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
8. Uurtarief vanaf € 90,- t/m € 110,- inclusief reiskosten woon-werk en in Zoetermeer alsmede fee Flextender maar exclusief BTW (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl