Coördinator Boa-team

Opdrachtgever Gemeente Land van Cuijk
Locatie Cuijk
Uren 36
Duur opdracht 1-4 tot 31-12
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 26 januari 2022

Opdrachtomschrijving

De gemeente Land van Cuijk is sinds 1 januari 2022 een feit. Vanuit het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving zijn o.m. onze buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam, de BOA’s. De gemeente Land van Cuijk heeft 11 BOA’s domein 1 en 2 BOA’s domein 2. Voor hen zoeken wij een coördinator.

Deze BOA-coördinator begeleidt de groepsprocessen die spelen bij de totstandkoming van een nieuw team. Ook geeft hij/zij (verder) vorm aan de werkprocessen die voortvloeien uit de totstandkoming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk en die voor de BOA’s relevant zijn. Daarnaast behoort tot de taken het verder vormgeven van het uitvoeringsprogrammma, de monitoring en de kwaliteitsbewaking.

Kandidaat omschrijving

We zoeken een stevige Boa-coördinator, met kennis en ervaring in het Boa-vak binnen een gemeente, die in staat is zowel het proces van groepsvorming van een nieuw Boa-team kundig te begeleiden, die in staat is Boa’s te coachen alsook werkprocessen in een veranderde/nieuwe omgeving vorm te geven. Iemand met bestuurlijke affiniteit.

Gezien de hierboven omschreven situatie zijn wij op zoek naar een kandidaat die ervaring heeft in een coördinerende rol en bevoegd is als Boa. Daarnaast willen we dat de kandidaat minstens 4 jaar ervaring heeft in dit vakgebied in de afgelopen 5 jaar.

Interviewplanning

Op ma. 31 jan.2022 ‘s middags vinden de gesprekken plaats.

Eisen

  • Team van minimaal 10 BOA’s, domein I en II, hebben gecoördineerd gedurende minimaal 1 jaar. Minimaal 4 jaar ervaring in het vak van BOA, in de afgelopen 5 jaar.
  • Minimaal 1x gedurende het traject van een gemeentelijke herindeling en de aansluitende periode hebben gewerkt als BOA-coördinator.
  • Ervaring in coaching en inwerken van Boa’s en met groepsprocessen die spelen bij de totstandkoming van een nieuw team
  • Bevoegd en bekwaam o.g.v. BOA Domein I
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl