Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Casemanager Inburgering

Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam
Locatie Edam-Volendam
Uren 24-32
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Functieschaal 9
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 4 november 2021

Opdracht
Wij zijn opzoek naar 2 casemanagers inburgering. Waarvan 1 voor 36 uur per week en 1 voor 24 tot 32 uur per week.
Als Casemanager inburgering ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van een groep statushouders / inburgeraars bij het voldoen aan de inburgeringsplicht. Ook ben je professioneel betrokken bij de doelgroep en maak je deel uit van een team.

Als Casemanager Inburgering zorg je voor een individuele Plan inburgering en Participatie (PIP) die je met de statushouder/inburgeraar opstelt en uitvoert. Hier heb je een aantal cruciale componenten voor nodig (potentiële mogelijkheden, ervaringen, belemmeringen, wensen en talenten). Deze breng je tijdens de Brede-intake in kaart en gaat aan de hand daarvan aan de slag met de statushouder/inburgeraar die je begeleidt.

Vanaf 2022 zijn de Casemanagers ook regisseur  inburgering.

Werkzaamheden

  • Je voert (intake)gesprekken met de statushouder/inburgeraars om de hulpvraag en de nodige begeleiding in kaart te brengen (brede intake);
  • Je stimuleert de statushouder/inburgeraar te voldoen aan haar/zijn inburgeringsplicht en bewaakt de voortgang van de ingezette instrumenten/taaltrajecten;
  • Je maakt gebruik van de uitkomsten van een afgenomen leerbaarheidstoets / assessment om de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar op verschillende leefdomeinen te kunnen volgen;
  • Je adviseert de statushouder/inburgeraar bij het kiezen van geschikt inburgeringsonderwijs en zet het nodige traject i.o.m. de kwaliteitsadviseur in bij een taalaanbieder;
  • Je bepaalt samen met de statushouder/inburgeraar het te volgen taaltraject en maakt afspraken over het tijdspad en legt deze vast in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Zo nodig neem je eerst belemmeringen weg door de nodige voorzieningen in te zetten. Je bewaakt de resultaten van het PIP en stuurt zo nodig bij;
  • Je zorgt voor objectieve rapportages en correcte administratieve notaties in het cliëntvolgsysteem;
  • Je onderhoudt nauwe contacten met afdelingen binnen de gemeente, Wijk Steun Punt, convenantpartners en andere relevante partijen (vrijwilligersorganisaties, werkgevers etc.);
  • Je maakt een match tussen de statushouders/inburgeraars en geschikte participatieplekken ((vrijwilligers)werkervaringsplekken, taalstages of participatieactiviteiten);
  • Je doelt op zelfredzaamheid van de statushouder/inburgeraar, ondersteunt en past maatwerk toe waar nodig. ­­­

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare affiniteit en ervaring met statushouders;
2. Aantoonbare kennis van de wet inburgering en participatiewet;
3. Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
4. Op het cv staat aangegeven hoe veel de kandidaat beschikbaar is per week;
5. Bereid om woensdag en/of vrijdag te werken

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met statushouders (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (15 punten);
9. Kennis van de huidige inburgeringsmarkt, werkwijze DUO en Blik op Werk (30 punten);
10. Goede beheersing van de talen Arabisch en/of Tigrinya ( 10 punten);
11. Aantoonbare kennis van TVS, Join, CiVision SAM, Portal Inburgering en Suwinet ( 15 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl