Beleidsmedewerker Sociaal Domein; Minimabeleid en schuldhulpverlening

Opdrachtgever Gemeente Dalfsen
Locatie Dalfsen
Uren 20
Duur opdracht 21-2 tot 20-8
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 11 februari 2022

Omschrijving

Ter vervanging wegens ziekte zoeken wij voor een interim beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning.

In de opdracht worden verschillende beleidsonderwerpen binnen het sociaal domein opgepakt, met name gericht op Minimabeleid, Schuldhulpverlening en de Lokale Inclusie Agenda.

Actuele werkzaamheden in de functie als beleidsmedewerker zijn onder andere:

  • Schuldhulpverlening: sturing op het verbeteren van de vroegsignalering en preventie, onder andere door betere samenwerking met woningbouwverenigingen en het voorveld.
  • Daarnaast in overleg met partners verbeteren van de kwaliteit rondom bewindvoering.
  • Energieregeling: beleidsmatig opstellen van het 2e deel van deze regeling en deze vervolgens implementeren in de uitvoering.
  • Coördinatie van en uitvoering geven aan de Lokale Inclusie Agenda.
  • Sturing op de uitvoering van het minimabeleid, waaronder bijzondere bijstand, kindregeling en overige minimaregelingen.

Wat verwachten we van jou?

Op basis van jouw (gemeentelijke) ervaring kun je zelfstandig aan de slag en werk je samen met de beleidsmedewerkers, consulenten en diverse ketenpartners. Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en een werkervaring die aansluit bij de werkzaamheden en het werkveld.
In jouw functie neem je tijdelijk een aantal werkzaamheden waar. Het is belangrijk dat je snel kunt schakelen, een zelfstarter bent en makkelijk verbindingen legt met en tussen collega’s om resultaten te realiseren. Het beleid is reeds vastgesteld: je werkzaamheden richten zich met name op implementatie en uitvoering van beleidsplannen, de monitoring van beleidsdoelstellingen, en het maken c.q. evalueren van praktische uitvoeringsafpraken. Hiervoor heb je nauw contact met de uitvoering en ketenpartners en ben je praktisch ingesteld. Voor jouw beleidsonderdelen ben je financieel budgetbeheerder: je monitort de uitgaven en stelt bij waar nodig. Je adviseert aan de wethouder, het college van B en W en de gemeenteraad.

Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning, team Beleid

De eenheid Maatschappelijke Ondersteuning is in het kader van de transformatie bezig met een organisatieontwikkeling. De gemeente Dalfsen heeft een behoorlijke ambitie om lokaal uitvoering te geven aan de zorg en ondersteuning van onze burgers.
We maken werk van de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, koersen op maatwerkafspraken en werken aan een toekomstbestendige structuur met als doel: prettig wonen, werken en leven in de gemeente Dalfsen. Daarnaast kennen we ons collectieve doel, waarbij centraal staat dat we voor ieder vraagstuk streven naar een passende oplossing

In samenwerking met de collega’s van team uitvoering ontwikkelen wij beleid op het gebied van Wmo, Jeugdzorg, Participatie, Welzijn en Onderwijs. In projecten werken we, met beleidsondersteuners en beleidsuitvoerders, nauw samen aan beleidsvorming en dragen we zorg voor de juiste verbinding tussen beleid en uitvoering. De ontwikkeling van de transformatie staat daarin centraal!
Als gemeente vinden wij de samenwerking met inwoners zeer belangrijk. Om zowel interne als externe partijen en belanghebbenden vooraf en gedurende onze processen te betrekken, onder andere gericht op beleidsontwikkeling.

Eisen

  • Geen zzp
  • Minimaal afgerond HBO
  • Minimaal 3 jaar in de afgelopen 6 kaar als beleidsmedewerker sociaal domein
  • Aantoonbare kennis van minimabeleid en schuldhulpverlening

 

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl