(GESLOTEN) Beleidsadviseur Wmo/Beschermd wonen

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven
Locatie Veldhoven/ thuis
Uren 32
Duur opdracht Van 1-11-2020 t/m 28-2-2021
Tarief 75-95
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 23 oktober 2020

Opdrachtomschrijving

Als beleidsadviseur Wmo/Beschermd wonen werk je aan enkele urgente en belangrijke dossiers binnen het sociaal domein. Hoofdtaak is de nadere uitwerking en implementatie van het plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang die de gemeenten in de regio Eindhoven hebben vastgesteld,o.a. met het oog op de decentralisatie van de centrummiddelen voor Beschermd wonen. Hiermee is een stip aan de horizon neergezet. Ze werken nu aan de concrete invulling en daarvoor moeten nadere keuzes worden gemaakt:

 • Voor de inkoop / aanbesteding ingaande 1-1-2022
 • Voor de vormgeving van de regionale samenwerking per 1-1-2022
 • Voor de financieringsstructuur per 1-1-2022
 • Voor de huisvestingsopgave
 • Voor de inrichting van de lokale ondersteuningsstructuur

Je maakt analyses van de inhoudelijke en financiële impact van de decentralisatie van de middelen en geeft richting aan de juiste besluiten en interventies.

Daarnaast verricht je andere werkzaamheden gericht op beleidsontwikkeling en -implementatie t.b.v. kwetsbare doelgroepen. Te denken valt aan de doorontwikkeling en implementatie van de WvGGZ en Wet Zorg en Dwang.

Je vertaalt landelijke en regionale trends en ontwikkelingen naar een lokale visie en aanpak. Je adviseert het bestuur hierin.

Je vertegenwoordigt Veldhoven in een actieve rol in (sub)regionale samenwerkingsverbanden en projecten in het kader van gezamenlijke inkoop en/of innovatie, in het bijzonder op het gebied van Beschermd wonen en WvGGZ, mogelijk ook toezicht en handhaving.

Je hebt verder een belangrijke verbindende rol. Intern draag je bij aan de integraliteit binnen het sociaal domein en de afstemming met andere beleidsterrein, zoals ruimte en wonen. Je bent sparring partner voor je collega’s op beleidsmatig, strategisch en uitvoerend niveau. Je werkt goed samen met de Beleidscoördinator Sociaal domein.

Je legt de juiste relaties met onze partners (samenwerkende gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, cliëntvertegenwoordigers, e.d.).

Kandidaatomschrijving

Je bent iemand met een inhoudelijke drive en overtuigingskracht, je weet mensen intern en extern te inspireren en verbinden op de kansen die je ziet. Je kunt daarbij intenties en ambities concretiseren naar noodzakelijke acties en gewenste resultaten, waarop je inhoudelijk en procesmatig sterk stuurt. Je bent niet alleen een denker, maar ook een doener: je zorgt voor een goede inhoudelijke voorbereiding en werkt hierin goed samen met de uitvoering. Je hebt voldoende inzicht in de uitvoering, je borgt dat beleid ook geïmplementeerd kan worden. De functie vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, het kunnen omgaan met diverse belangen.

Wat je verder meebrengt:

 • Je beschikt over een WO/HBO denk- en werkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring als beleidsadviseur in het sociaal domein, op het vlak van Beschermd wonen en Wmo.
 • Je hebt ervaring met programma- en projectmanagement
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met inkoopprocessen in het Sociaal domein.
 • Je hebt affiniteit met het beheren van budgetten, de gemeentelijke begrotingscyclus en financiële risico-analyse.
 • Iemand met ondernemingszin die eigenaarschap toont, pragmatisch te werk gaat en een politiek bewuste verbinder.

Gevraagde competenties: verbinder, netwerker en vernieuwer.

Eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau

Gunningscriteria

 • afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau – als beleidsadviseur op het gebied van het sociaal domein, in het bijzonder Beschermd wonen en WMO
  • HBO niveau – zie omschrijving (5 %)
  • HBO+ niveau – zie omschrijving (10 %)
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als beleidsadviseur in het sociaal domein, op het vlak van Beschermd wonen en Wmo. Je hebt ervaring met programma- en projectmanagement. Je hebt bij voorkeur ervaring met inkoopprocessen in het Sociaal domein. Je hebt affiniteit met het beheren van budgetten, de gemeentelijke begrotingscyclus en financiële risico-analyse.
  • 3 jaar werkervaring en je hebt ervaring met programma- en projectmanagement (5 %)
  • 5 jaar werkervaring, bovenstaande en ervaring met inkoopprocessen binnen het Sociaal domein. Daarnaast juridische kennis van of affiniteit met (inkoop binnen) het sociaal domein. (15 %)
 • Ervaring met inkoopprocessen binnen het Sociaal domein -Juridische kennis van of affiniteit met (inkoop binnen) het sociaal domein. -Ervaring met programma- en projectmanagement – Intern en extern kunnen verbinden – Om kunnen gaan met verschillende belangen, diplomatieke vaardigheden en overtuigingskracht – Resultaatgerichtheid – Planmatig en zelfstandig kunnen werken Ervaring of affiniteit met financiële vraagstukken, waaronder risico-analyse in relatie tot beschikbare budgetten en de gemeentelijke begroting. Weging:25 %

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl