beleidsadviseur / klantcontactfunctionaris

Opdrachtgever Gemeente Zundert
Locatie Zundert
Uren 24
Duur opdracht 1-3 tot 31-12
Tarief 65-75
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 3 februari 2022

Omschrijving

Beleidsadviseur:
De pandemie heeft gevolgen voor onze lokale ondernemers en onze lokale horeca. Met hen zijn reeds diverse gesprekken gevoerd. Zij hebben aangegeven behoefte te hebben aan advies op het gebied van financiën en bedrijfsvoering . Gemeente Zundert wil haar dienstverlening hierop afstemmen/verbeteren door extra in te zetten op formatie en door extra in te zetten op contacten met lokale ondernemers/horeca. We willen beter inzichtelijk maken wat er aan ondersteuning mogelijk is voor ondernemers in het kader van het vitaal en toekomstbestendig houden van hun bedrijfsvoering. Inmiddels herstelt de economie zich snel. Het is dan ook van belang om op korte termijn met ondernemers/horeca te kijken waar hun behoeftes aan ondersteuning precies liggen. De pandemie is nog niet ten einde en ook het rijksbeleid rondom de coronamaatregelen blijven voorlopig nog onzeker. De bedoeling is dat er in 2022 specifieke voorstellen voor ondersteuning van lokale horeca/ondernemers worden gemaakt door deze beleidsadviseur.

Klantcontactfunctionaris:
Deze functionaris zal veelvuldig in gesprek zijn met onze lokale ondernemers/horeca.
Werkzaamheden die hier bij horen zijn:
– Aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers. Signaleert wensen en knelpunten vanuit het bedrijfsleven en bemiddelt tussen ondernemers en gemeente, weet waar vragen beantwoord moeten worden en hoe de vraag daar komt. Coördineert intern de ondernemersvragen en bewaakt de voortgang.
– Gaat op bedrijfsbezoek en haalt daar informatie op over plannen, knelpunten en wensen van bedrijven.
– Inventariseren op welke manieren gemeente Zundert lokale ondernemers/horeca zou kunnen helpen in het kader van corona. Analyseren waar de vraag van de ondernemers op gericht is.
– Voorstellen maken voor het optimaliseren van de dienstverlening vanuit de gemeente Zundert.
– Uitvoering geven aan diverse vraagstukken/projecten, waaronder het project bedrijventerreinen
– (Mede) organiseren van bijeenkomsten met ondernemers/horeca.

Competenties:
– netwerken
– signaleren
– relatiebeheer
– adviesvaardigheden
– zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
– pro actief
– flexibel
– inlevingsvermogen

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl