Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Adviseur Openbare Orde & Veiligheid

Opdrachtgever Gemeente Nijkerk
Locatie Nijkerk
Uren 36
Duur opdracht zsm voor 12 maanden
Tarief 60-80
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 27 mei 2021

Organisatie
Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van de samenleving bij! Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk. Een dynamische gemeente met 43.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Team Veiligheid
Veiligheid is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de overheid. Gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben een cruciale rol als het gaat om veiligheid. Gemeente Nijkerk heeft hierin een regierol en werkt hierbij op een integrale wijze samen met diverse regiogemeenten, veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. Team Veiligheid draagt hieraan bij vanuit de drie clusters, te weten: Handhaving openbare ruimte & leefbaarheid, Vergunningen Evenementen, Horeca & Veiligheid en tot slot het cluster Openbare Orde & Veiligheid.

Cluster Openbare Orde & Veiligheid (OOV)
Het cluster OOV geeft invulling aan de regierol van de gemeente bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en houdt zich bezig met diverse complexe maatschappelijke processen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Onderwerpen die prioriteit hebben zijn bijvoorbeeld de aanpak van overlast in wijken en buurten, de crisisbeheersing en zorg & veiligheid. Belangrijke taken van een adviseur binnen OOV zijn beleidsontwikkeling, procesbewaking en regie, beleidsevaluatie, advisering over bestaande regelgeving en netwerken. De brede functie van de oov-adviseur wordt aangevuld met een taakaccent, in deze de coördinatie van de aanpak ondermijning.

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners en van de gemeente Nijkerk. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Door de enorme ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het noodzakelijk dat gemeente Nijkerk daar gericht en structureel strategisch, tactisch en operationele aandacht aan besteedt.

De opdracht
Als ervaren en zelfstandig werkend oov-adviseur ben je aanspreekpunt voor de teammanager Veiligheid, directie, het college en collega’s. Je hebt kennis en ervaring met de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, zorg en veiligheid, crisisbeheersing en ondermijning.

Je speelt een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling en bent hierin (mede)verantwoordelijk voor het actualiseren, opstellen en evalueren van beleid. Een voorbeeld hiervan is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) dat eind 2022 afloopt. Dit vraagt om een evaluatie en het opstellen van een nieuw IVP dat in samenwerking met een aantal omliggende gemeenten en veiligheidspartners tot stand komt. Met jouw persoonlijkheid creëer je draagvlak en weet je mensen te motiveren bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. Je zorgt voor procesbewaking en voert regie op de samenhang van maatregelen, instrumenten en flankerend beleid. Dit betekent onder andere dat je proactief adviseert over een actueel en aansluitende Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook weet je sturing te geven aan een projectmatige aanpak bij een wijk- of gebiedsgerichte aanpak en kunt hierbij omgaan met verschillende en soms tegengestelde belangen. Je informeert en adviseert de gemeenteraad, het bestuur en de ambtelijke organisatie over actuele veiligheidsthema’s, waarbij de burgemeester veelal de primaire portefeuillehouder is. Dit doe je op een proactieve en gedegen wijze, waarbij je zacht op de relatie en stevig op de inhoud bent. Het dynamische vakgebied veiligheid speelt zich ook weleens af buiten kantooruren, wat betekent dat je ook dan bereikbaar bent en invulling kunt geven aan deze rol.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je wordt ingezet binnen de crisisorganisatie met daarbij behorende piketdiensten.

Je werkt in een klein en hecht team dat volop in ontwikkeling is. Op dit moment zijn er ook een aantal uitdagingen in het team die op korte termijn een oplossing behoeven. Dit vraagt van jou dat je op een proactieve manier meedenkt, knelpunten signaleert en bespreekbaar maakt. Het biedt jou daarmee ook de kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal € 80,- exclusief btw | inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur Openbare Orde & Veiligheid een gemeentelijke organisatie (30 punten);
4. Aantoonbare kennis en ervaring in een (bestuurlijk) adviserende rol binnen het veiligheidsdomein met beleidsontwikkeling en – evaluatie; (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Integrale Veiligheid, Bestuurskunde of Rechten (15 punten);
6. Je hebt ervaring met integrale samenwerking in multidisciplinaire teams, het werken in een complexe omgeving en het verbinden van diverse belangen (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
7. Je kunt 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn voor onverwachte en spoedeisende casuïstiek vanuit je rol als oov-adviseur en vanwege een mogelijk piketrol en de crisisorganisatie (15 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl