Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Adviseur Evenementen Horeca & Veiligheid

Opdrachtgever Gemeente Nijkerk
Locatie Nijkerk
Uren 16-24
Duur opdracht zsm voor 8 maanden
Tarief 70-83
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 14 april 2021

Het team
Als adviseur Evenementen, Horeca & Veiligheid ben je werkzaam binnen het cluster Vergunningen van team Veiligheid. Het team bestaat in totaal uit drie clusters, naast Vergunningen zijn dit het cluster Openbare Orde & Veiligheid en het cluster Handhaving Openbare Ruimte.

De opdracht
Je bent een zeer ervaren en zelfstandig werkend adviseur met veel kennis van het vakgebied vergunningverlening binnen de APV en Bijzondere wetten. Je beoordeelt complexe aanvragen in lijn met o.a. de wetgeving en het recent vastgestelde Evenementenbeleid. Voor aanvragers c.q. organisatoren van evenementen ben jij als casemanager het eerste aanspreekpunt, maatwerk en dienstverlening is voor jou hierbij vanzelfsprekend. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de vakinhoudelijke producten en afhandeltermijnen binnen het cluster Vergunningen. Met jouw kennis ben je ook een vraagbaak voor je collega’s.

Door jouw relatiegerichte samenwerking met collega’s weet je hen te stimuleren in het zelfstandig oplossen van vraagstukken en problemen. Desondanks schuw je het ook niet om met collega’s het gesprek aan te gaan als afspraken niet worden nagekomen.

Als adviseur ben je gewend om bestuurlijk advies te geven aan de portefeuillehouders, waarbij je zacht op de relatie bent en stevig op de inhoud. Bij je adviezen neem je jouw uitstekend ontwikkelde politiek/bestuurlijke sensitiviteit standaard mee.

Naast bovenstaande werkzaamheden ondersteun je de teamleider bij de verdere doorontwikkeling van het werkproces in cluster Vergunningen. Dit betekent onder andere de verdere implementatie van het Evenementenbeleid en hernieuwde werkwijze. Dienstverlening en klantgerichtheid zijn voor jou een natuurlijk onderdeel hierbij.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal € 83,00 exclusief btw | inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 10  jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar als adviseur Evenementen, Horeca & Veiligheid bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
4. Aantoonbare kennis en ervaring met de APV, Drank- en Horecawet en Wet Bibob (20 punten);
5. Aantoonbare ervaring met bestuurlijke advisering (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring met de doorontwikkeling van werkprocessen in het vakgebied vergunningen (25 punten);
7.Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem Djuma (15 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl