Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Adviseur Basisregistratie

Opdrachtgever Provincie Flevoland
Locatie Lelystad
Uren 32
Duur opdracht uiterlijk per 24-9 voor 4 maanden
Tarief 60-70
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 6 september 2021

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Met 130 deskundige en enthousiaste medewerkers zijn we verantwoordelijk voor de beleidsthema’s Ruimte, Water, Milieu, Energie, Natuur, Landschap, Sport, Cultuur, Kunst, Samenleving, Economie, Landbouw Meerdere Smaken, Recreatie, Toerisme, Circulaire Economie, Mobiliteit, OV en Smart Mobility. We richten ons op de strategische opgaven voor de lange termijn en de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die leefomgevingskwaliteit.

Opdracht
In verband met verlof van de huidige Adviseur Basisregistratie is er behoefte aan vervanging voor haar werkzaamheden voor de periode van 18 weken.

De werkzaamheden betreffen ervoor zorgen dat provincie Flevoland voldoet aan de verplichtingen voor de basisregistraties. Dit richt zich vooral op het bronhouderschap BRO, en daarnaast ook de andere basisregistraties. Deze taken worden in ieder geval van je verwacht:

  1. Zorgen voor correcte uitvoering van het bronhouderschap BRO en BGT.
  2. Adviseren over de inzet van basisregistraties en de werkprocessen.
  3. Verbeteren van het gebruik van basisregistraties.
  4. Inregelen van terugmeldprocessen.
  5. Uitvoeren ENSIA-controles.
  6. Check de impact op de ICT-voorzieningen.
  7. Informeer management en bestuur.
  8. Zorg voor interne voorlichting medewerkers.
  9. Volg de landelijke ontwikkelingen.
  10. Neem deel aan (interprovinciale) overleggen.

Wij vragen iemand met ervaring met de processen binnen een overheidsorganisatie met als provincie een pre, meer dan 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, affiniteit met basisregistraties, water of geo-informatie, kennis van en ervaring met technisch geo/ict-instrumentarium, goede communicatieve vaardigheden (verschillende rollen en niveaus), analyse-vaardigheden; pragmatisch en een hands-on mentaliteit en organisatie/bestuurlijk sensitief is.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag.  In onderling overleg is het mogelijk om de opdracht 4 dagen per week nader in te vullen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer;
3. Werkzaamheden vinden, indien mogelijk, deels plaats (conform de richtlijnen van het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren, vervulling in duo verband is niet mogelijk;
5. Uiterlijk beschikbaar per 24 september 2021.

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met basisregistraties en meer specifiek met BRO en BGT (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met basisregistraties en meer specifiek met BRO en BGT (0 punten);
b. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met basisregistraties zonder BRO en BGT (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar zonder BRO en BGT (20 punten);
d. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met basisregistraties incl. BRO en BGT (30 punten);
e. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met basisregistraties incl. BRO en BGT (40 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het gebruik van het ArcGIS platform, Geoserver, GeolinQ en QGIS (20 punten)
a. Geen aantoonbare kennis van en ervaring met het gebruik van genoemde onderdelen (0 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met een van de genoemde instrumenten (5 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met twee van de genoemde instrumenten (10 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met drie van de genoemde instrumenten (15 punten);
e. Aantoonbare werkervaring met vier van de genoemde instrumenten (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) overheidsinstantie (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (0 punten);
b. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl