23-4 Interim programma manager

Opdrachtgever Gemeente Roermond
Locatie Roermond
Uren 28
Duur opdracht Van 1-5-2018 t/m 30-9-2018
Uurtarief 90-110
ContactpersoonLydia Binnendijk
E-maill.binnendijk@daerom.nl
Telefoon06-14640343
Reactietermijntot 24 april 2018

Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg werken sinds vijf jaar samen aan het duurzaam verbeteren van de Roermondse wijk Donderberg. Door bij te dragen aan (initiatieven voor) de fysieke, sociale en economische structuur van de wijk willen we samen met alle betrokkenen de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verbeteren. Het complete programmadoel is vastgelegd in het Wijkontwikkelingsplan Donderberg (2012) en de concrete inzet voor de periode 2017 t/m  2020 in het Uitvoeringsprogramma fase 2. Het betreft een ambitieus programma en vernieuwende werkwijze die uitgaat van ‘werken in netwerken’.

De programma-manager is verantwoordelijk voor de realisatie van doelen uit het Wijkontwikkelingsplan. Dit doet hij/zij door samenwerking met een stuurgroep, regiegroep, sleutelfiguren uit de vier WOP-organisaties en Wel.kom. Daarnaast is er nauwe samenwerking met wijkraad en wijkteam. Ook is er afstemming met netwerkpartners die actief zijn in de wijk zoals scholen, zorgpartners en economische partners. De programma-manager wordt ondersteund door een programma-assistent en bijgestaan door een communicatie-adviseur.

 • De programma-manager is verantwoordelijk voor de realisatie van doelen uit het Wijkontwikkelingsplan;
 • het overall programma-management;
 • het aansturen van de medewerkers van het programma-bureau;
 • de coördinatie tussen de diverse projecten en (netwerk)processen;
 • het bewaken van tijdslijnen tussen de projecten en processen;
 • het sturen op netwerk- en procesniveau met als doel het verder brengen van de ingezette transitie richting verduurzaming van de netwerksamenwerking als motor voor wijkontwikkeling;
 • het bewaken van integraliteit binnen en tussen de projecten uit het uitvoeringsprogramma;
 • het stimuleren en bevorderen van de integrale samenwerking tussen WOP- en andere wijkpartners;
 • het uitvoeren van jaarlijkse monitoring;
 • het ten dienste van de wijkontwikkeling inzetten op en aanjagen van innovatieve en experimentele werkwijze en de leerervaringen hieruit communiceren;
 • de voorbereiding en follow-up van regie- en stuurgroep-vergaderingen en andere aan de wijkontwikkeling ten goede komende bijeenkomsten.

Functie eisen

 • Minimaal een 4-jarige HBO-opleiding met goed gevolg afgerond. 
 • Minimaal 5 jaar als projectleider gewerkt in of voor een publieke of semi-publieke organisatie.
 • Werkervaring als projectleider/-manager van sociale/welzijnsprojecten.
 • Als projectleider/-manager binnen de projecten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau gewerkt.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring