20-4 Projectleider gebiedsontwikkeling Hilversum

Opdrachtgever Gemeente Hilversum
Locatie Hilversum
Uren 32
Duur opdracht 1-5 voor vijf maanden. 3 jaar verlenging optioneel
Uurtarief 100-120
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 19 april 2018

Opdracht
Voor meerdere projecten in het fysieke domein (gebiedsontwikkeling) zijn wij tijdelijk op zoek naar een projectleider/adviseur. Het betreft gebiedsontwikkelingsprojecten.

Voor een van de projecten betreft het de vervanging van de huidige projectleider in verband met een sabbatical. Dit project gaat over het toekomstbestendig door ontwikkelen van het specifiek gebied in Hilversum (Arenapark), om in dit gebied van werken, leren en sport te versterken. Het op te leveren projectresultaat bestaat uit de plannen voor, besluiten over en fysieke realisatie van de maatregelen die nodig zijn om het gebied te ontwikkelen conform de Structuurvisie 2030.

Voor een ander project betreft het de ondersteuning van de ambtelijk opdrachtgever bij het procuratiehouderschap van het project Crailo.

Projectmanagement werkzaamheden voor deze projecten:

 • Het aansturen van de projectteams, voorzitten van het projectteamoverleg; bespreken van capaciteitsissues met de verantwoordelijk teammanagers;
 • Het schrijven van de voortgangsrapportages en voorbereiden van stuurgroepoverleg; tussentijds afstemmen met de ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgever;
 • Het opstellen van stukken voor College en Raad ter informatie of besluitvorming; ook over financiering en opdrachtverlening;
 • Aanspreekpunt zijn intern en extern; beantwoorden van mails en brieven;
 • Budget beheren, opdrachten verstrekken, facturen beoordelen.
 • Begeleiden van aanbestedingen en contractmanagement.
 • Begeleiden van planvorming met externe partners.
 • Opstellen van een intentieovereenkomst met particuliere initiatiefnemers (inhoudelijke kaders, proces, grondruil);
 • Voorbereiden van een anterieure overeenkomst met particuliere initiatiefnemers (ontwerp bestemmingsplan, kostenverhaal).
 • Het opstellen van een investeringsplan voor korte termijn uitvoeringsmaatregelen; aanbesteden van de uitvoering;
 • Organiseren van participatie van belanghebbenden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van gebiedsontwikkeling voor een gemeente
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met gebiedsontwikkeling waarbij opdrachtgever geen grondpositie heeft en via faciliteren resultaten geboekt dienen te worden
3. Uurtarief maximaal €120,00 exclusief BTW

Gunningscriteria te beoordelen (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een middelgrote gemeente (75.000-95.000 inwoners) in de afgelopen 5 jaar (15 punten)
5. Aantoonbare ervaring met het onderhandelen over intentieovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten met particuliere initiatiefnemers (15 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het inkopen bij en aansturen van ingenieurs-/stedenbouwkundig bureau (20 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van stukken voor bestuurlijke besluitvorming (20 punten)
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het begeleiden van aanbestedingen (20 punten)
9. Aantoonbare ervaring met intergemeentelijke afstemming en communicatie (10 punten)

Hilversum

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad 
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust  voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring