20-4 Gouda Interim afdelingshoofd werk en participatie

Opdrachtgever Gemeente Gouda
Locatie Gouda
Uren 32
Duur opdracht 14-5 tot 15-11
Uurtarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 19 april 2018

Voor de afdeling Werk en Participatie zoekt de gemeente Gouda een tijdelijk afdelingshoofd. 

De gemeente Gouda
Gouda heeft veel om trots op te zijn. Een rijk verenigingsleven, een diversiteit aan evenementen, inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. 
De gemeentelijke organisatie in Gouda ken­merkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Via het pro­gramma Gouda2020+ werken we hard om mee te groeien met de ontwikkelingen in de samen­leving. We doen dat via de kernwaarden ‘van buiten naar binnen’, ‘de goede dingen doen’ en ‘wendbaarheid’. In totaal werken er circa 500 medewerkers bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aanstu­ring gebeurt via een drietal directieleden – een algemeen directeur en twee directeuren – in sa­menwerking met alle afdelingshoofden. 

De afdeling werk en participatie
De afdeling werk en participatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatiebeleid. Dit betekent dat alle activiteiten en processen die gericht zijn op het toe leiden van inwoners van de gemeente Gouda naar werk of het laten participeren in de samenleving, bij de afdeling zijn ondergebracht. In totaal werken er ongeveer 30 medewerkers bij de afdeling, verdeeld over twee teams die worden aangestuurd door twee coördinatoren. De afdeling maakt deel uit van een groter cluster aan afdelingen gericht op maatschappelijke ontwikkeling, bestaande uit o.a. Inkomen, Beleid en Zorg & Welzijn. 

De opdracht
De opdracht van het tijdelijk afdelingshoofd bestaat uit drie opgaven. Ten eerste de aansturing van de afdeling. Ten tweede invulling geven aan de opgave om de PW-doelgroep naar werk te begeleiden in samenwerking  met het voormalig SW-bedrijf en ten derde de voortzetting van het programma modernisering sociale dienst. Dit programma is vorig jaar gestart. Het programma heeft een financiële opgave om het tekort op het PW budget terug te dringen. Uiteindelijk doel van het programma is het realiseren van een duurzame daling van het aantal werkzoekenden met een uitkering. Onderdeel van het programma was een analyse van de huidige situatie. Hieruit blijkt dat er veel gebeurt maar onvoldoende in onderlinge samenhang wordt uitgevoerd, medewerkers hard werken, maar niet inzichtelijk gemaakt kan worden wat de effecten van onze inspanningen zijn en de gewenste resultaten uitblijven. Onze conclusie is dat om het gewenste doel te bereiken het nodig is dat eerst de bedrijfsvoering op orde wordt gebracht, voordat nieuwe initiatieven worden gestart.  

Samenwerking
Het afdelingshoofd Werk en Participatie is niet alleen verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van het programma modernisering sociale dienst. Het afdelingshoofd werkt hierin nauw samen met de collega afdelingshoofden van de afdeling Inkomen, Beleid en de tijdelijke programmamanager digitalisering en informatisering sociaal domein. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk, waarbij het zwaartepunt bij de afdeling Werk en Participatie ligt. Ambtelijk opdrachtgever van het programma modernisering sociale dienst is de directeur.

Eisen

  • Actuele kennis en ervaring op het gebied van Werk en participatie (Participatiewet)
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente (niet ouder dan 2 jaar) leidinggevende ervaring, waaronder bij een gemeente.

 

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring