20-3 Stevige strategisch bestuursadviseur aardbevingsproblematiek – Gemeente Delfzijl

Opdrachtgever Gemeente Delfzijl
Locatie Delfzijl
Uren 16
Duur opdracht Van 1-5-2018 t/m 31-12-2018
Uurtarief 85-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 19 maart 2018

Opdrachtomschrijving
Het gaswinningsdossier vergt op dit moment veel aandacht/inspanningen van de verschillende gemeentelijke organisaties. Vanuit de DAL-samenwerking wordt hierop een gezamenlijke visie uitgedragen. Om focus te kunnen houden op dit grootschalige dossier is het van belang dat de burgemeesters van de DAL-gemeenten hierin optimaal worden ondersteund en geadviseerd.

Op dit moment vindt advisering met name plaats vanuit de gemeentesecretaris van de betreffende gemeente (Delfzijl en Appingedam). De gemeentesecretarissen hebben naast het gaswinningsdossier meerdere dossiers die hun aandacht vragen, waardoor behoefte ontstaat aan een bestuursadviseur die zich specifiek op de aardbevingsproblematiek richt.

Daarom zoeken de gemeenten Delfzijl en Appingedamen gezamenlijk een:

Stevige strategisch bestuursadviseur aardbevingsproblematiek (0,44 fte, 16 uur per week)

De adviseur zal rechtstreeks de burgemeesters van de gemeenten Delfzijl en Appingedam ondersteunen. Daarnaast werkt de bestuursadviseur nauw samen met de bestuursadviseur vanuit de gemeente Loppersum en de projectorganisatie ‘versterking gemeente Appingedam’.

Profiel
Je bent een zeer ervaren bestuursadviseur die gewend is om binnen dit politiek gevoelige onderwerp een stevige positie in te nemen. Binnen het aardbevingsdossier is sprake van een breed krachtenveld, belangentegenstellingen en emotie. In dit kader wordt verwacht dat je communicatief sterk onderlegd bent. Je bent in staat de belangen van de bestuurders optimaal te behartigen. Voor de bestuurder toon je je een stevige gesprekspartner die de focus vanuit de DAL-belangen niet uit het oog verliest. Daarnaast ben je van nature een netwerker/verbinder richting de verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie(s) en heb je een korte lijn met de gemeentesecretarissen. De functie is met name extern georiënteerd, echter je hebt een sterke verbinding met de gemeentelijke (project)organisatie.

Kandidaat omschrijving Wat word je rol?
• Adviseur en sparringpartner voor de burgemeesters van Delfzijl en Appingedam, waardoor zij hun coördinerende rol in dit dossier optimaal kunnen vervullen.
• Het zelfstandig vertegenwoordigen van beide gemeenten binnen de brede scope van het aardbevingsdossier.
• Je functioneert als linking pin tussen de gemeenten waardoor de gezamenlijke focus en uitgangspunten geborgd blijven.
• Je fungeert als verbindingsofficier tussen de bestuurders en de ambtelijke organisaties. Hierbij breng je partijen bij elkaar, leg je verbindingen en is er afstemming met betrekking tot de uitvoering of coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het aardbevingsdossier.
• Schrijven van adviezen en beleidsstukken, waarbij de nadruk ligt op de adviserende rol.

Functie-eisen
• HBO+/academisch werk- en denkniveau.
• Je bent gewend om binnen regionale belangen, ook lokale belangen optimaal te behartigen.
• Aantoonbare ervaring als (extern) adviseur binnen het openbaar bestuur en binnen een politiek krachtenveld met bestuurlijke complexe projecten.
• Functioneert op strategisch niveau als een stevige gesprekspartner.
• Je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren op strategisch bestuurlijk niveau, waarbinnen je tevens een verbindende rol vervulde richting (in)- en externe stakeholders.

Competenties
• Visie
• Inlevingsvermogen
• Overtuigingskracht
• Initiatief
• Analytisch vermogen
• Verbindend vermogen

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring