19-4 Projectleider Inclusie

Opdrachtgever Gemeente Gooise Meren
Locatie Bussum
Uren 32
Duur opdracht 12 maanden
Uurtarief 60-80
ContactpersoonLydia Binnendijk
E-maill.binnendijk@daerom.nl
Telefoon06-14640343
Reactietermijntot 19 april 2018

Opdracht

De lokale  beleidsnota “De Toegankelijke Samenleving” is in 2016 in Gooise Meren vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokken partijen. Deze nota vormt de lokale inclusieagenda van Gooise Meren. Toegankelijkheid is niet alleen een kernwaarde van de gemeente Gooise Meren maar per 2017 ook een wettelijke taak  voor de gemeente. Deze nieuwe wetgeving vloeit voort uit de ratificatie van het VN-Verdrag voor mensen met beperkingen en zet de gemeente in een regie- en aanjaagrol.

Je gaat projectplannen maken en uitvoeren voor de in de nota genoemde projecten. Specifiek gaat het om projecten gericht op bewustwording van rollen en taken binnen de gemeentelijke organisatie en bij de verschillende partijen daarbuiten. In samenwerking met de  landelijke koepel Ieder(in) voer je de projecten gericht op levensloopbestendig uit, een mogelijk toegankelijkheidslabel voor gebouwen en de ontsluiting van informatie m.b.t. toegankelijkheid op. Ook de versterking en positionering van ervaringsdeskundige partijen moet structureel worden opgepakt.

Minimum eisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding
  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider
  • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij of voor een gemeentelijke instelling

Gunningscriteria 

  • Je hebt aantoonbare werkervaring met cultuurveranderingstrajecten binnen organisaties
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten die gericht zijn op het verbeteren van toegankelijkheid voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring