19-2 Adviseur Externe Veiligheid Omgevingsdienst Brabant Noord

Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord
Locatie Den Bosch
Uren 16 gemiddeld
Duur opdracht Van 1-3-2018 t/m 11-6-2018
Uurtarief 55-75
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 februari 2018
De Omgevingsdienst Brabant Noord is op zoek naar een Adviseur Externe Veiligheid.

Wat ga je bij ons doen?

 • Jij adviseert op het gebied van externe veiligheid;
 • Jij adviseert over vraagstukken en processen die tactisch en technisch van aard zijn, die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied en door wetgeving op het gebied van externe veiligheid;
 • Jij zorgt voor de uitvoering en implementatie van omgevingsveiligheidsvraagstukken en processen.

Advies externe veiligheid

 • Jij adviseert  over ruimtelijke veiligheidsrisico’s in de bestaande en in ontwikkeling zijnde leefomgeving;
 • Jij adviseert over omgevingsvergunningen en toezicht procedures bij (industriele) inrichtingen;
 • Jij stelt rapportages op, zoekt draagvlak en presenteert analyses en conclusies;
 • Jij beoordeeld rapportages en onderzoeken in relatie tot externe veiligheid en ruimtelijke ordening.

Beleidsontwikkeling en uitvoering

 • Je hebt een rol bij de implementatie en uitvoering van landelijk, regionaal en/of gemeentelijk omgevingsveiligheidsbeleid.
 • Je verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • Je adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied.

Procesbewaking

 • Je draagt zorg voor de totstandkoming, realisatie en bewaakt het proces van plannen, projecten en programma’s;
 • Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s.

Relatiebeheer

 • Je onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming;
 • Je deelt je deskundigheid binnen regionale en landelijke kennisnetwerken en werkgroepen;
 • Je creëert daarbij draagvlak voor beleid en ontwikkelingen.
 • Je bent een externe veiligheidsadviseur die op korte termijn binnen de werkwijze van de ODBN kan opereren.
 • Je hebt een diploma chemische technologie, milieutechniek, milieukunde, analytische chemie of een vergelijkbare relevante opleiding.
 • Je hebt enige ervaring/kennis als externe veiligheidsadviseur
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 22 februari 2018.
Gemiddeld 16 uur per week beschikbaar zijn en zo mogelijk aanwezig op de vestigingslocatie ’s-Hertogenbosch in de periode februari t/m juni. Binnen deze periode zal de inzet variëren tussen de 0 en de 300 uur. Inzet voor eventuele verlengingen afhankelijk van omvang van de opdrachten gedurende het jaar. Indicatief bij verlenging ook ongeveer 16 uur per week.

Direct soliciteren

* verplicht

Terugbel formulier