18-4 Woerden Programmamanager Herstructurering en schuifruimte bedrijventerreinen

Opdrachtgever Gemeente Woerden
Locatie Woerden
Uren 16
Duur opdracht 1-5 tot 20-12
Uurtarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 17 april 2018

Omschrijving

De programmamanager geeft uitvoering aan het Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen n.a.v. raadsakkoord 22 februari 2018 en is verantwoordelijk voor het project herstructurering en schuifruimte bedrijventerreinen.
De programmamanager stuurt op resultaten om – in nauwe samenwerking met de intermediair vastgoed (OMU), het bedrijfsleven en de provincie – het locatie onderzoek (methodiek) uit te (laten) voeren (door een extern bureau) gekoppeld aan herstructurering; en het (politiek) proces met belanghebbende partijen, om de gemeenteraad in 2018 een besluit te laten nemen over de locatie voor 6 hectare schuifruimte in de gemeente Woerden.

Domein en team in het kort

Het domein Ruimte en team RP van de gemeente Woerden zet in op versterking ondernemersklimaat voor de leefbaarheid van en werkgelegenheid in Woerden en haar kernen. De gemeente trekt hierin samen op met diverse partners en neemt een pro -actieve rol op zich. Op basis van het Economisch Actieplan worden maatregelen genomen om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid te stimuleren.
Focus ligt op het versterken van werkgebieden, door zowel kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen als het realiseren (middels provinciaal beleid) van 6 hectare ‘schuifruimte’ bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft 22 februari 2018 besloten te gaan herstructureren in samenwerking met de ondernemers, de provincie Utrecht, de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en andere belanghebbenden. In dit kader is door OMU een ‘intermediair vastgoed’ ter beschikking gesteld, die de aanpak van private bedrijfskavels aanjaagt. Het Herstructurering-programma is het uitvoerend richtinggevend beleidskader. Hierin zijn vijf bedrijventerreinen met een herstructureringsopgave met prioritering aan te pakken in de periode 2018-2030.

De functie
De programmamanager herstructurering en schuifruimte:

Herstructurering:

 • geeft projectleiding en is verantwoordelijk voor plan van aanpak, financiële borging van het project en de uitvoering van het ‘Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen’ i.s.m. de partners; de intermediair vastgoed/ OMU, de provincie Utrecht (PRS/PRV beleid en verordening) en bedrijfsleven (o.a. het POVW), en:
 • zorgt voor politiek draagvlak en verankering programma voor concrete uitvoering 2018-2030;
 • heeft focus op verkrijgen en borgen van benodigde financiële middelen (IBOR, juni begroting);
 • start met opstellen van projectgroep voor het maken van een herstructureringsplan per te herstructureren bedrijventerrein op basis van prioritering en benodigde middelen;

Schuifruimte:

 • geeft projectleiding en stuurt (een nog te selecteren) extern bureau aan voor het uitvoeren van een locatieanalyse (op basis van methodiek) en geeft inhoud en vorm aan het besluitvormingstraject i.s.m. de partners voor de 6 ha schuifruimte (in provinciaal beleid PRS/PRV), die nodig is enerzijds voor huidige bedrijven in de knel; en anderzijds om de herstructurering op gang te brengen (door verhuisketens een kwaliteitsimpuls realiseren op o.a. de achterblijf locatie), en:
 • is aanspreekpunt voor zowel de gemeente als de externe partners (proces overzicht);
 • bewaakt de programmadoelstelling om de schuifruimte te koppelen aan herstructurering en een kwaliteitsimpuls te genereren op werklocaties;
 • zoekt actief naar en benut de kansen voor kwaliteitsverbetering, duurzaamheid;
 • borgt het bestuurlijk traject inclusief aanvraag van financiële middelen en benodigde vervolgacties; overziet het programma en weet het stap voor stap te realiseren.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring als projectleider met complexe ruimtelijke (economisch/ maatschappelijk) vraagstukken op het gebied van bedrijventerreinen;
 • Je houdt overzicht, communiceert duidelijk, kan tegen druk en bent resultaatgericht;
 • Je hebt ervaring in en affiniteit met procesmanagement;
 • Je bent politiek sensitief en hebt bij voorkeur ervaring met het politieke proces van besluitvorming en het creëren van (politiek en maatschappelijk) draagvlak;
 • Je bent analytisch scherp zodat je ook inhoudelijk problemen goed kunt doorgronden, interventies kunt definiëren en implementeren;
  Je kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen en maakt heldere afspraken.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring