18-4 Programmamanager invoering Omgevingswet

Opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Locatie Doorn
Uren 16
Duur opdracht 1-5-2018 t/m 1-5-2020
Uurtarief In overleg
ContactpersoonLydia Binnendijk
E-maill.binnendijk@daerom.nl
Telefoon06-14640343
Reactietermijntot 18 april 2018

Wat is het doel van je rol?

De programma-manager geeft leiding aan een programma dat bestaat uit 5 projecten. Met het programma zorgen we voor een tijdige en integrale implementatie van de Omgevingswet in termen van beleid en regelgeving, organisatie, medewerkers en informatisering die voldoet aan het ambitieniveau dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elk project binnen het programma heeft een eigen opdracht en verantwoordelijkheid. De rol van de programmamanager is sturen op de onderlinge samenhang in relatie tot het gewenste resultaat en de integrale planning.

Wat zijn je werkzaamheden?

Je geeft sturing aan het programma ‘invoeren Omgevingswet’

 • Je zorgt voor afstemming tussen de projecten onderling, tussen de projecten en de organisatie en tussen de projecten en ketenpartners.
 • Je bent lid van de stuurgroep en rapporteert aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Je richt je hierbij onder andere op de algehele voortgang, resultaten en vooruitblik van het programma. Je hebt wanneer nodig ook contact met de opdrachtgevers van de afzonderlijke projecten
 • Je bent een aanspreekpunt voor ketenpartners.
 • Je bent verantwoordelijk voor communicatie over het programma. Hierbij wordt je ondersteund door een communicatiemedewerker.
 • De projectgroepen werken aan de hierboven genoemde resultaten. Hoewel jij inhoudelijk niet meewerkt, ben je op de hoogte van hoe het er voor staat, wat er nodig is en ben je in staat dit over te brengen.
 • Je draagt bij aan de besluitvorming en zorgt voor verantwoording in onze planning- en control-cyclus.
 • Je ziet wat nodig is voor de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers om klaar te zijn voor de Omgevingswet.
 • Je voert mogelijk een mentorrol uit om kennis en ervaring van je rol over te brengen op talenten in onze organisatie.

Het belangrijkste in deze functie is dat je verbinding weet te leggen met spelers in en rondom de invoering van de Omgevingswet. Je weet verschillende belangen met elkaar te verbinden. Je kunt omgaan met participatie en kunt de dialoog aangaan met belanghebbenden. Tegelijkertijd verlies je het resultaat niet uit het oog en kun je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je geeft de projectleiders veel ruimte om zelfstandig hun product op te leveren, maar bent in staat om de leiding te nemen als het nodig is voor de samenhang en planning.

Wat vragen wij van je?

 • HBO+ of universitaire opleiding
 • Kennis en ervaring met de rol van projectleider en/of programmamanager
 • Ervaring met ruimtelijke ontwikkeling en bekend met Omgevingswet
 • Ruime ervaring bij een overheidsorganisatie

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring