Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Ondersteuning nodig bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?

De uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) vraagt om slagvaardigheid. Binnen vier weken beslissen en de mogelijkheid om direct voorschotten te verlenen is immers geen sinecure.

De TOZO-regeling is relatief eenvoudig van aard. Een aantal voorwaardelijke checkpoints zijn bewust achterwege gelaten. Snelheid en kwalitatief goed opereren is dan ook geboden!

Daerom! richt het werkproces met u in en levert goed en actueel opgeleid personeel; thuisgemaakt in de TOZO-regelgeving. De HBO-studententeams (2-10) worden bij Daerom! geschoold en vervolgens begeleid door ervaren professionals die garant staan voor de kwaliteit en voortvarende afhandeling van de aanvragen. Ze werken bij u in huis of op afstand, bijvoorbeeld via ‘Teams’.

Daerom! regelt het met u!

Bel met Bob Smith (06 – 22 94 99 47) of Jan Martin Monster (06 – 81 05 43 82) en maak een afspraak. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door

> Volgende onderwerp: Quick Scan Business Improvement
Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl