Quick Scan Business Improvement

Quickscan gemeenten 

Wilt u beter inzicht hebben in uw doelmatigheid of bent u geïnteresseerd in verbeterpunten voor uw afdeling, stroomlijning van processen of verhoging van uw klant- en medewerkerstevredenheid? Dan kan een quick scan uitkomst bieden. Hieronder vindt u de zaken keurig samengevat. De meer uitgebreide beschrijving vindt u HIER.

Samenvatting 

Wat is een quickscan? 

  • Beperkt en niet belastend onderzoek
  • Verkrijging van inzicht in verbeterpunten

Waarom een quickscan? 

  • Geeft op hoofdlijnen inzicht in verbeterpunten
  • Draagt bij aan focus en lagere kosten
  • Minder belastend dan een volledige organisatie diagnose

Aanpak quickscan 

  • Invullen vragenlijst door steekproef medewerkers
  • Een aantal interviews
  • Monitoring documenten, eindproducten of procedurebeschrijvingen en de uitkomsten van eerder uitgevoerde controles (AO/IC)
  • Rapportage.

Waarover gaat de quickscan? 

  • beleid & doelen, operationele bedrijfsvoering, kwaliteit & klanttevredenheid, AO/IC, Financiën en budgettering, personeel & organisatie, communicatie & samenwerking, ICT

Meer weten? Neem even contact met ons op!

Peter de Beurs (06 46156800) en Jan Martin Monster (06 81054382)

> Volgende onderwerp: Daerom! Continuïteitsgarantie