Managementinformatie

Sturing is alleen mogelijk als ook bekend is waarop gestuurd moet worden. Dat betekent dus dat informatie ten allen tijde ontsloten moet kunnen worden.

Onze consultants kunnen middels impromptu voor de gemeente rapportages genereren in de vorm van lijsten, kruistabellen en/of grafieken waardoor de informatie waarop gestuurd moet worden zichtbaar en transparant wordt gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het koppelen van leegstand vanuit het GBA aan de gebruikers binnen de WOZ administratie, of het koppelen van kwijtscheldingsaanvragen aan de uitkeringsadministratie. Diverse combinaties en zoekvragen zijn mogelijk. Onze specialisten vertellen u hier graag meer over.

> Volgende onderwerp: Daerom! Alles Onder Controle
Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl