Daerom! Continuïteitsgarantie

Daerom! staat voor continuïteit in de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van BAG, AKR, WOZ, Burgerzaken, Belastingen en Sociale Zaken voor gemeenten en Sociale Diensten.

Wat kunnen wij u bieden?

Ѵ   Snel kwalitatief goede mensen

Ѵ   Heldere en vaste tarieven

Ѵ   Heldere afspraken

Waar wordt u niet mee geconfronteerd?

Ӿ   Instapkosten

Ӿ   Abonnementsgeld

Ӿ   Verplichte afname

Het betreft een service van Daerom! waarin we direct externe ondersteuning leveren bij uitval of verlof binnen de gemeentelijke organisatie.

Voor de planning op de langere termijn kan Daerom! in overleg met u bepalen op welke plekken en op welke tijdstippen er behoefte kan zijn aan externe deskundige ondersteuning. Hierbij kan een meerjarenplanning worden gemaakt waarin de tijdstippen, de te verrichten werkzaamheden en de benodigde profielen kunnen worden geconcretiseerd. Onze interne werkprocessen zullen aan dit meerjarenplan worden aangepast, zodat u altijd op het door u vastgestelde ogenblik over de juiste mensen kunt beschikken.

Voor continue waarborging van voortgang en kwaliteit!

> Volgende onderwerp: Daerom! Tekstblokken 2022
Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl