Daerom! Alles Onder Controle

De huidige IC en Marap bij lokale overheden is vaak gebaseerd op onsamenhangende en onvolledige selecties. Hierdoor zijn de resultaten voor meerdere interpretaties vatbaar en geven ze geen zuiver objectief en helder beeld waarop bij de heffing gestuurd kan worden.

Daerom! ‘alles onder controle‘ realiseert door middel van een directe benadering van de grondtabellen in de applicatie zuiver, objectief en meetbaar inzicht in de belastingcapaciteit van de gemeente.  De hiertoe gedane investering kan zich door de mogelijkheid van extra belastingcapaciteit binnen relatief korte termijn terugverdienen en door de hoge kwaliteit van de gegevensbestanden op de langere termijn leiden tot een aanzienlijke kostenreductie (bijv. minder bezwaren) en rechtmatigere aanslagoplegging.

> Volgende onderwerp: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)