Bel mij terug Neem contact met mij op

« Terug naar overzicht

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Locatie:
Amsterdam

Uren:
36

Duur opdracht:
15-1-18 t/m 14-1-19

Uurtarief:
85-100

Vacature: Teammanager Vergunningen
Contactpersoon: Lydia Binnendijk 
Mail: l.binnendijk@daerom.nl 
Telefoon: 06-14640343 
Reactietermijn tot: 8 januari 2018


De teammanager Vergunningen is als integraal manager verantwoordelijk voor de aansturing van het team en het behalen van de resultaatafspraken aan de hand van een prestatiecontract. Het team is onderdeel van de afdeling VTH welke verder bestaat uit de teams Toezicht & Handhaving Bouw en Gebruik, Handhaving Openbare Ruimte en Procesuitvoering. De teammanager Vergunningen vormt samen met afdelingsmanager en de andere teammanagers het MT van de afdeling.

Het team vergunningen bestaat uit de twee subteams Bouw (27 fte) en APV (12 fte). Het team is verantwoordelijk voor het toetsen van aanvragen met toepassing van wet- en regelgeving, beleidsregels en kaders. Dit betreft aanvragen op grond van de Wabo, horeca, evenementen, ligplaatsen, splitsen, onttrekken en samenvoegen. De functionele aansturing van de sub teams Bouw en APV gebeurt door coördinatoren.

Met de veranderingen van de gemeentelijke organisatie in 2015 is gestart met een andere manier van werken, gebiedsgericht werken. De teammanager is verantwoordelijk voor het versterken en uitbouwen van de samenwerking met de gebiedsteams en het mede vormgeven van gebiedsgericht werken. Een onderdeel van de functie betreft het bijdragen aan de stedelijke doorontwikkeling VTH. Een belangrijke ontwikkeling die hierbij voor de teammanager Vergunningen een rol speelt is de komst van de Omgevingswet. Daarnaast ligt er een belangrijke opgave om in de samenwerking met de andere stadsdelen (nog) meer uniform te gaan werken en de processen daarop in te richten. Het in 2018 vormgeven van het zoveel als mogelijk digitaal werken vormt een belangrijk speerpunt.

Werkzaamheden

 • Draagt zorg voor het team en maakt onderdeel uit van het MT VTH;
 • Bepaalt de inzet van middelen ter realisatie van de output en producten;
 • Is verantwoordelijk voor behalen resultaten zoals vastgelegd in prestatiecontract;
 • Adviseert op en draagt bij aan (uitvoerings)beleid en vertaalt dit naar output en producten;
 • Adviseert en ondersteunt de afdelingsmanager;
 • Treedt op als adviseur van Dagelijks Bestuur en bezoekt staven;
 • Is verantwoordelijk voor één of meer stedelijk VTH subportefeuilles en fungeert hiervoor als accountmanager namens de 7 stadsdelen;
 • Zorgt voor synergie en samenwerking zowel binnen de afdeling, het stadsdeel als met andere organisatieonderdelen en stadsdelen;
 • Treedt bij vakantie en ziekte op als vervanger voor de andere teammanagers.

Functie eisen

 • Minimaal WO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met:
  - Het vertalen van (uitvoerings)beleid naar output en producten;
  - Het behalen van resultaten zoals vastgelegd in een prestatiecontract;
  - Het bepalen van de inzet van middelen ter realisatie van de output en producten.
 • In de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met leidinggeven als teammanager aan een uitvoerend team bestaande uit minimaal 30fte.
 • kandidaat heeft ervaring met het adviseren en ondersteunen aan afdelingsmanager(s).

Pré

 • In het bezit van een HBO / WO diploma en bij voorkeur een HBO / WO diploma:
  - Rechten;
  - Bouwkunde;
  - Bouwmanagement & Vastgoed
 • Kennis van en ervaring met het aansturen van medewerkers welke het toetsen van aanvragen met toepassing van wet- en regelgeving, beleidsregels en kaders als verantwoordelijkheid hadden / hebben.
 • Ervaring binnen een G4 gemeente opgedaan.
 • Ervaring binnen het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) domein.