Bel mij terug Neem contact met mij op

« Terug naar overzicht

Opdrachtgever:
Waterschap Limburg

Locatie:
Roermond

Uren:
32

Duur opdracht:
vanaf 1-12 voor 1 jaar. Verlengingsoptie 5 x 6 maanden

Uurtarief:
70-125

Vacature: Senior Omgevingsmanager
Contactpersoon: Jan Martin Monster
Mail: j.monster@daerom.nl
Telefoon: 06-81054382
Reactietermijn tot: 16 november 2017


Opdrachtomschrijving

Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma op 14 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Waar mogelijk worden gebieds- en/ of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. Het waterschap werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt. Het omgevingsmanagementteam staat aan de lat om de omgeving te betrekken bij en te informeren over de projecten en de impact daarvan. De senior omgevingsmanager maakt deel uit van het omgevingsmanagementteam van waterschap Limburg  bestaande uit 2 andere senior omgevingsmanagers, communicatieadviseurs en ondersteuning. In het omgevingsteam is één omgevingsmanager, de toprolhouder verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van het programma als geheel. Binnen het programma zijn de dijktrajecten verdeeld. Iedere omgevingsmanager is verantwoordelijk voor 3-4 dijktrajecten en enkele thema’s/aandachtsvelden die onder omgevingsmanagement vallen. Het team van het waterschap werkt nauw samen met een team van het ingenieursbureau dat in de lead is voor veel uitvoerende werkzaamheden.
 
Wat ga je doen?
 
De senior omgevingsmanager consolideert of vergroot het draagvlak voor de projecten bij de betrokken partijen in de omgeving teneinde deze binnen de projectrandvoorwaarden te kunnen realiseren. De gevraagde senior omgevingsmanager wordt specifiek ingezet op de trajecten waarbij een gebiedsopgave en/of een dijkverlegging van toepassing is en de ruimtelijke inpassing zeer complex is. De senior omgevingsmanager vertaalt technische en/of juridische projectinformatie naar omgevingspartijen en bestuurders. Hij/zij haalt klanteisen op bij stakeholders, brengt deze in bij het IPM team en draagt vervolgens weer zorg voor terugkoppeling en afhandeling bij de stakeholders. Tot de werkzaamheden behoren:
- Het zelfstandig of in teamverband voorbereiden, deelnemen en/of voorzitten van overleg met belanghebbenden;
- Het trekkerschap voor enkele thema’s die binnen het omgevingsmanagement vallen zoals  ruimtelijke kwaliteit, communicatie en woordvoering;  de aansturing van het participatieproces en de ontwerpateliers.
- Het zelfstandig (schriftelijk) beantwoorden van vragen uit de omgeving o.b.v. de lijnen als uitgezet binnen het programma;
- Het periodiek rapporteren over de status en stand van zaken binnen omgevingsmanagement;
- Het uitvoeren van omgevingsanalyses (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen).

Mogelijkheid tot verlenging van de opdracht betreft 5x6 maanden en 1x5 maanden.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een energieke omgevingsmanager op senior niveau die stevig in zijn/haar schoenen staat, iemand met vele jaren ervaring in omgevingsmanagement in een complexe omgeving, een hands on instelling, iemand die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, medewerkers als inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Die het een uitdaging vindt om voor het nieuwe Waterschap Limburg het versterking en verleggen van dijken langs de Maas op een omgevingsgerichte manier op te pakken en de waterschapsorganisatie daarin mee te nemen. Iemand die in staat is het programma en de projecten snel te doorgronden, weet wat de doelen zijn en waar de uitdagingen liggen;
- hij/zij heeft een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten;
- hij/zij  is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Weet wat hij/zij daarbij wel en niet kan beloven;
- hij/zij heeft een aantoonbaar goed netwerk binnen Limburg, de watersector en ervaring met vergelijkbare opgaven.
- Beschikt over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden .
- hij/zij  heeft een helicopterview, is in staat de situatie snel te overzien. Kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden;
- hij/zij is proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd;
- hij/zij is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit.
 
Competenties:
- Omgevingsbewust
- Teamplayer
- Resultaatgerichtheid
- Flexibiliteit
- Zelfstandigheid
- Organisatiesensitiviteit