Bel mij terug Neem contact met mij op

« Terug naar overzicht

Opdrachtgever:
Gemeente Oldebroek

Locatie:
Oldebroek

Uren:
32

Duur opdracht:
Van 1-12-2017 t/m 1-12-2018 (optie verlenging)

Uurtarief:
In overleg

Vacature: Teammanager Ruimte
Contactpersoon: Lydia Binnendijk 
Mail: l.binnendijk@daerom.nl 
Telefoon: 06-14640343 
Reactietermijn tot: 12 november 2017


Team Ruimte

Vanaf januari 2018 heeft het team Ruimte ca. 16 fte, aangevuld met een flexibele schil. Het team richt zich op de strategische en tactische beleidsontwikkeling en complexe vraagstukken. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid. Ook bereiden wij programma’s voor, richten deze in en nemen het voortouw in de uitvoering daarvan.
Het team werkt vanuit een gedeelde ambitie met de samenleving. De beleidsontwikkeling komt tot stand op initiatief van en door interactie met inwoners; wij laten ons zien in de samenleving. Wij werken van buiten naar binnen; ook binnen de organisatie zoeken we naar integrale en efficiënte afstemming.
Belangrijke ontwikkelingen waar het team zich op richt zijn de omgevingswet, accountmanagement voor dorpen en bedrijven, regiocontacten en regionale samenwerking. Talloze meer en minder complexe en bestuurlijk sensitieve dossiers vragen daarbij tegelijkertijd prioriteit en kwaliteit. Onze bestuurlijke advisering is dynamisch en staat onder druk van ambitie enerzijds en haalbaarheid en kwaliteit anderzijds.

Kandidaatomschrijving

Voor het team Ruimte zoeken wij een enthousiaste interim Teammanager die met een frisse blik en snelle analyse in staat is werkprocessen te verbeteren en balans te brengen in ambitie en haalbaarheid. Een Teammanager die keuzes maakt in kwaliteit en kwantiteit, zowel in dossiers als in de ontwikkeling van medewerker; hard op inhoud en resultaat, hart voor de mens. Je krijgt en neemt ruimte om knopen door te hakken.

Op basis van de lokale bestuurlijke agenda en de mogelijkheden bepaal je de richting voor het team. Je stuurt op resultaten; geeft medewerkers de ruimte zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige professionals maar bent ook volstrekt helder waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Je coacht, faciliteert en stuurt zakelijk op resultaat en kwaliteit. Het team geef je een impuls en mensen krijg je in beweging. Je kent de klappen van de zweep zowel inhoudelijk als qua bestuurlijke dynamiek en de spanningsvelden die daarbij optreden. Je bent aanspreekbaar én spreekt aan. Zo maak jij het verschil. Daarmee staat eind 2018 een goed draaiend team.

De functie

Als interim teammanager pak je een passende en ontwikkelingsgerichte rol in het kader van Oldebroek voor Mekaar en nieuwe taken en rollen. Je geeft integraal en coachend leiding aan de medewerkers van jouw team en zorgt voor een professionele samenwerkingsrelatie met het bestuur. Jij geeft richting, zij zijn de deskundigen op de inhoud. Je stuurt op hoofdlijnen, maar volgt nauwgezet resultaten en je belegt verantwoordelijkheden in het team.
 
Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en doorontwikkeling van het team en voor het strategisch en tactisch beleid van het team en de meer complexe vraagstukken. Deze vertaal je in de gewenste output en producten. Je organiseert en faciliteert de planning van het werk en bewaakt de voortgang en kwaliteit. Daarbij stuur je op het invoeren en uitwerken van processen en het opstellen van richtlijnen voor de uitvoering van het werk. Je verbetert de integrale afstemming. Ook ben je ambtelijk opdrachtgever voor projecten. Proactief stem je af met management, projectleiders, andere teams en externe partijen.
 
Je positionering in de organisatie is direct onder de gemeentesecretaris / algemeen directeur en lid van het 11-hoofdig MT. Teammanagers vervangen elkaar horizontaal bij afwezigheid. MT leden dragen een integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en organisatieontwikkeling.
 
Specifieke opdracht

Je start met een kwalitatieve analyse van je team, de opgaven en werkvoorraad en bestuurlijke prioritering. Mede op basis daarvan kom je snel met een analyse en invulling van het team. Voor 2018 is er ruimte voor formatie-uitbreiding waarin je nog keuzes kan maken om het accent meer op bijvoorbeeld strategische advisering, projectleiderschap, beleidsadvies of specialismen in te zetten.
 
Voor 1 maart 2018 (of zoveel eerder):

  • is de vacatureruimte ingevuld en is er een gezonde balans in flexibele schil (inhuur) versus vaste formatie;
  • is er een gezonde balans tussen ambitie/prioriteiten en haalbaarheid;
  • weet je (hoe) het ziekteverzuim terug te dringen en weet je vertrouwen van medewerkers, bestuur en mt te winnen/vergroten;
  • heb je een beeld van kwaliteiten en competenties van medewerkers en heb je een plan gemaakt hoe met positieve energie verdere professionaliteit in combinatie met heldere resultaat- en toekomstafspraken vorm moeten krijgen.

Voor 1 november 2018 (of zoveel eerder):

  • zijn toekomstafspraken met medewerkers geëffectueerd;
  • heb je een advies voor de sturing op team Ruimte vanaf 2019 waarin de integrale samenhang met team Samenleving is opgenomen;
  • leg je besluitvorming over deze sturing voor aan het MT.

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. Je hebt leidinggevende gemeentelijke ervaring op het terrein van Ruimtelijke Ontwikkeling. Ook integrale gemeentelijke beleidsontwikkeling is je niet vreemd. Daarnaast heb je actuele kennis van en ervaring met de gemeentelijke organisatie in het algemeen en het werkterrein van het team in het bijzonder.