Bel mij terug Neem contact met mij op

« Terug naar overzicht

Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Locatie:
Den Haag

Uren:
32

Duur opdracht:
10-11-2017 t/m 31-12-2017

Uurtarief:
75-85

Vacature: Projectleider Zelfevaluatie Centrale Voorzieningen BRP
Contactpersoon: Lydia Binnendijk 
Mail: l.binnendijk@daerom.nl 
Telefoon: 06-14640343 
Reactietermijn tot: 6 november 2017


Volgens de Wet- en regelgeving BRP dient de minister van BZK jaarlijks, onderzoek te doen naar de inrichting, werking en beveiliging van de Centrale Voorzieningen en de verwerking van de gegevens in de Basisregistratie voor zover de minister daarvoor verantwoordelijk is. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe op de uitvoering van deze wet. In dat kader stelt de wet dat de minister jaarlijks de Autoriteit Persoonsgegevens moet informeren middels een uittreksel van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Onder “de Centrale Voorzieningen” worden de voorzieningen verstaan die door het Rijk worden beheerd. In het kader van het periodieke onderzoek worden de Centrale Voorzieningen gedefinieerd als de processen en systemen met betrekking tot de:

-           De GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)
-           De GBA-berichtendienst (BD)
-           De Terugmeldvoorziening (TMV)
-           De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Ook dit jaar moeten voor de Centrale Voorzieningen weer een toetsing plaatsvinden op de systemen, beheersing- en kwaliteitsborgingsprocessen. Specifiek voor de RNI geldt dat de minister ook verantwoordelijk is voor de RNI-bijhoudingsprocessen en RNI-gegevens. Voor de uitvoering van het onderzoek is de afgelopen jaren een set controle-instrumenten ontwikkeld (het onderzoeksinstrumentarium). In 2016 wordt een toetsingskader ontwikkeld op basis waarvan getoetst kan worden in hoeverre de inrichting van de Centrale Voorzieningen voldoet aan de wettelijke kaders. In 2017 moet op basis hiervan een nulmeting worden uitgevoerd.

Jouw opdracht behelst het uitvoeren van het jaarlijkse onderzoek Centrale Voorzieningen BRP, inclusief de nulmeting op basis van het normenkader. Je gebruikt hierbij het bestaande onderzoeksinstrumentarium en geeft waar nodig advies over het verbeteren/uitbreiden ervan. Het eindresultaat van de opdracht is de Rapportage Onderzoek Centrale Voorzieningen BRP 2017 (template is beschikbaar), een nota aan de minister van BZK en een uittreksel in briefvorm aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functie eisen

  • Je hebt een afgeronde WO- opleiding of opleiding op vergelijkbaar niveau
  • Je hebt aantoonbare, uitstekende kennis van de Wet- en regelgeving BRP
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het uitvoeren van audits c.q. kwaliteitsrapportages
  • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Je hebt aantoonbare, grondige kennis van de opzet en het beheer van het BRP-stelsel
  • Je hebt aantoonbare, ruime ervaring met het schrijven van rapportages en nota’s