Quickscan Doelmatigheid

Onder randvoorwaarden worden die zaken verstaan die een logistiek effectieve afzet van de doelgroep kunnen waarborgen. Te denken valt aan de aanwezigheid van een participatie project of afspraken met grote bedrijfsmatige afnemers. Tevens worden hier de vervoersvoorzieningen, kinderopvang, schuldhulpverlening en dergelijke onder verstaan. In het kort gezegd; alle zaken die in de weg kunnen staan van een succesvolle uitstroom, die voor de cliënt een reden kunnen zijn om iets NIET te doen.

Succesvolle sturing staat of valt met gedegen informatie. Gebaseerd op de goede informatie kunnen doelstellingen met betrekking tot uitstroom naar werk makkelijker worden behaald.

Daerom! kan een Quickscan aanbieden aan het uitvoerende orgaan. Deze Quickscan bestaat uit een aantal facetten:
- Interview Teamleiders
- Interview doelmatigheid consulenten
- Globale inventarisatie lokale afzetmogelijkheden

Wij vertellen u daar in een persoonlijk onderhoud graag meer over.
 

Quickscan Doelmatigheid

Onder randvoorwaarden worden die zaken verstaan die een logistiek effectieve afzet van de doelgroep kunnen waarborgen. Te denken valt aan de aanwezigheid van een participatie project of afspraken met grote bedrijfsmatige afnemers. Tevens worden hier de vervoersvoorzieningen, kinderopvang, schuldhulpverlening en dergelijke onder verstaan. In het kort gezegd; alle zaken die in de weg kunnen staan van een succesvolle uitstroom, die voor de cliënt een reden kunnen zijn om iets NIET te doen.

Succesvolle sturing staat of valt met gedegen informatie. Gebaseerd op de goede informatie kunnen doelstellingen met betrekking tot uitstroom naar werk makkelijker worden behaald.

Daerom! kan een Quickscan aanbieden aan het uitvoerende orgaan. Deze Quickscan bestaat uit een aantal facetten:
- Interview Teamleiders
- Interview doelmatigheid consulenten
- Globale inventarisatie lokale afzetmogelijkheden

Wij vertellen u daar in een persoonlijk onderhoud graag meer over.
 

X