Quick Scan Business Improvement

Quickscan gemeenten 

Wilt u beter inzicht hebben in uw doelmatigheid of bent u geïnteresseerd in verbeterpunten voor uw afdeling, stroomlijning van processen of verhoging van uw klant- en medewerkerstevredenheid? Dan kan een quick scan uitkomst bieden. Hieronder vindt u de zaken keurig samengevat. De meer uitgebreide beschrijving vindt u HIER.


Samenvatting 

Wat is een quickscan? 

 • Beperkt en niet belastend onderzoek  
 • Verkrijging van inzicht in verbeterpunten 

Waarom een quickscan? 

 • Geeft op hoofdlijnen inzicht in verbeterpunten 
 • Draagt bij aan focus en lagere kosten 
 • Minder belastend dan een volledige organisatie diagnose 

Aanpak quickscan 

 • Invullen vragenlijst door steekproef medewerkers 
 • Een aantal interviews 
 • Monitoring documenten, eindproducten of procedurebeschrijvingen en de uitkomsten van eerder uitgevoerde controles (AO/IC) 
 • Rapportage.  

Waarover gaat de quickscan? 

 • beleid & doelen, operationele bedrijfsvoering, kwaliteit & klanttevredenheid, AO/IC, Financiën en budgettering, personeel & organisatie, communicatie & samenwerking, ICT 

Meer weten? Neem even contact met ons op!

Peter de Beurs (06 46156800) en Jan Martin Monster (06 81054382)

 

Quick Scan Business Improvement

Quickscan gemeenten 

Wilt u beter inzicht hebben in uw doelmatigheid of bent u geïnteresseerd in verbeterpunten voor uw afdeling, stroomlijning van processen of verhoging van uw klant- en medewerkerstevredenheid? Dan kan een quick scan uitkomst bieden. Hieronder vindt u de zaken keurig samengevat. De meer uitgebreide beschrijving vindt u HIER.


Samenvatting 

Wat is een quickscan? 

 • Beperkt en niet belastend onderzoek  
 • Verkrijging van inzicht in verbeterpunten 

Waarom een quickscan? 

 • Geeft op hoofdlijnen inzicht in verbeterpunten 
 • Draagt bij aan focus en lagere kosten 
 • Minder belastend dan een volledige organisatie diagnose 

Aanpak quickscan 

 • Invullen vragenlijst door steekproef medewerkers 
 • Een aantal interviews 
 • Monitoring documenten, eindproducten of procedurebeschrijvingen en de uitkomsten van eerder uitgevoerde controles (AO/IC) 
 • Rapportage.  

Waarover gaat de quickscan? 

 • beleid & doelen, operationele bedrijfsvoering, kwaliteit & klanttevredenheid, AO/IC, Financiën en budgettering, personeel & organisatie, communicatie & samenwerking, ICT 

Meer weten? Neem even contact met ons op!

Peter de Beurs (06 46156800) en Jan Martin Monster (06 81054382)

 

X