BAG WOZ koppeling

Per Koninklijk Besluit is vastgesteld dat het gebruik van de BAG verplicht is. Overheden die adres- of gebouwinformatie gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken, zijn vanaf dat moment verplicht die gegevens aan de BAG te ontlenen. Dit besluit is conform planning en conform de bestuurlijke afspraken zoals die in het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) zijn vastgelegd.

Gebruik van de BAG is om twee redenen van belang. Enerzijds vanwege het voldoen aan de wetgeving. De wettelijke verplichting brengt immers met zich mee dat bestuursorganen die de BAG gegevens niet gebruiken het risico lopen dat besluiten ongeldig worden verklaard bij bezwaar en beroepsprocedures. Anderzijds biedt de BAG tal van mogelijkheden om efficiënter, effectiever en/of meer klantgericht te werken.

In het geval van de WOZ-administratie heeft dit meer om het lijf dan alleen het gelijktrekken van de adresseringen. BAG-panden/verblijfsobjecten moeten corresponderen met WOZ-deelobjecten en vice-versa. Pas wanneer er een link tussen de WOZ-deelobjecten en BAG-panden/verblijfsobjecten is gelegd kan het verplicht gebruik van BAG-gegevens worden geborgd en aangetoond.

Het realiseren van een koppeling tussen de BAG-panden/verblijfsobjecten en de deelobjecten uit de WOZ-administratie kunnen wij met behulp van onze koppelingstool voor u uitvoeren. De applicatie doorloopt een aantal stappen waarin de match tussen WOZ en BAG via een trechtermodel (van grof naar fijn) tot stand wordt gebracht. Kenmerk van onze tool is duidelijkheid en overzichtelijkheid. Alles is in één scherm en in één oogopslag te zien en te doorgronden.

Wij vertellen u daar in een persoonlijk onderhoud graag meer over.

BAG WOZ koppeling

Per Koninklijk Besluit is vastgesteld dat het gebruik van de BAG verplicht is. Overheden die adres- of gebouwinformatie gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken, zijn vanaf dat moment verplicht die gegevens aan de BAG te ontlenen. Dit besluit is conform planning en conform de bestuurlijke afspraken zoals die in het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) zijn vastgelegd.

Gebruik van de BAG is om twee redenen van belang. Enerzijds vanwege het voldoen aan de wetgeving. De wettelijke verplichting brengt immers met zich mee dat bestuursorganen die de BAG gegevens niet gebruiken het risico lopen dat besluiten ongeldig worden verklaard bij bezwaar en beroepsprocedures. Anderzijds biedt de BAG tal van mogelijkheden om efficiënter, effectiever en/of meer klantgericht te werken.

In het geval van de WOZ-administratie heeft dit meer om het lijf dan alleen het gelijktrekken van de adresseringen. BAG-panden/verblijfsobjecten moeten corresponderen met WOZ-deelobjecten en vice-versa. Pas wanneer er een link tussen de WOZ-deelobjecten en BAG-panden/verblijfsobjecten is gelegd kan het verplicht gebruik van BAG-gegevens worden geborgd en aangetoond.

Het realiseren van een koppeling tussen de BAG-panden/verblijfsobjecten en de deelobjecten uit de WOZ-administratie kunnen wij met behulp van onze koppelingstool voor u uitvoeren. De applicatie doorloopt een aantal stappen waarin de match tussen WOZ en BAG via een trechtermodel (van grof naar fijn) tot stand wordt gebracht. Kenmerk van onze tool is duidelijkheid en overzichtelijkheid. Alles is in één scherm en in één oogopslag te zien en te doorgronden.

Wij vertellen u daar in een persoonlijk onderhoud graag meer over.

X